Formáty deníků pro MWC

Tento návod platí od 5. ročníku MWC, tj. od 1/4/2013.
Preferované formáty deníků jsou Cabrillo verze 2 a 3. S ohledem na rozšíření a oblibu některých VKV deníkových programů je v MWC možno poněkud nestandardně používat formát EDI i pro KV. Používání formátu EDI pro KV bude zrušeno od 1/1/2017. Pro operátory, kteří nepoužívají standardní deníkové programy je definován zjednodušný formát CSV. Používání formátu CSV bude zrušeno od 1/1/2017.


Deníky Cabrillo

Pro MWC se pro deníky Cabrillo používají koncovky (extension) CBR nebo LOG, tedy např.: OK1XXX.CBR. Specifikace obou verzí Cabrillo (V2.0 a V3.0) jsou na http://www.cqwpx.com/cabrillo.htm#Cabrillo_File_Version_2 a http://www.kkn.net/~trey/cabrillo/.

Formát deníku Cabrillo je velice jednoduchý, počet položek, potřebných pro MWC je snížen na minimum. 

Základní struktura deníků Cabrillo obou verzí je stejná, soubor deníku se skládá ze záhlaví, které obsahuje údaje o stanici a soutěžní kategorii a ze sekce QSO, obsahující informace o jednotlivých spojeních. Záhlaví se mírně liší pro formáty Cabrillo V2.0 a V3.0, sekce QSO je u obou formátů stejná. V následujících popisech jsou uvedeny pouze nejdůležitější položky (tagy) záhlaví, které jsou nezbytné pro vyhodnocení MWC.

Pokud je pro generování deníku použit deníkový program, doporučuje se v něm nastavit vhodný contest, např. CQ WPX, který používá jako soutežní kód RST a číslo spojení. Násobiče ani duplicitní spojení není třeba označovat, výsledné skóre není třeba počítat.

Položky záhlaví deníku Cabrillo, vyhodnocované v MWC

Cabrillo V2.0:
START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: MWC
CALLSIGN: <vlastní značka>
CATEGORY: <operator> <band> <power> <mode>
Cabrillo V3.0:

START-OF-LOG: 3.0
CONTEST: MWC
CALLSIGN: <vlastní značka>
CATEGORY-OPERATOR: <operator>
CATEGORY-BAND: <band>

CATEGORY-POWER: <power>
CATEGORY-MODE: <mode>

Hodnoty <operator> <band> <power> <mode>:

Sekce QSO

Sekce QSO: 

Za návěštím QSO: následují údaje  
<freq> <mode> <date> <time> <my call> <rst1> <ex1> <wkd call> <rst2> <ex2>

oddělené vždy alespoň jednou mezerou. 

Položka Význam
<freq> Skutečný kmitočet v kHz nebo spodní kmitočet pásma v kHz
<mode> CW nebo PH
<date> RRRR-MM-DD - např.: 2013-04-01
<time> HHMM - např. 1605 (vždy v UTC)
<my call> OK1XXX
<rst1> <ex1>  599 001 - odeslaný report a č. spojení
<wkd call>  OK1YYY
<rst2> <ex2> 599 001 - přijatý report a č. spojení

Pro lepší čitelnost pro člověka se doporučuje použít uspořádání podle níže uvedené šablony:

Doporučená šablona pro Cabrillo pro KV
                         -----------info sent--------      ----------info rcvd----------
QSO: freq  mo date       time call          rst1ex1        call          rst2ex2         t
QSO: ***** ** yyyy-mm-dd nnnn ************* nnn nnnnnnnnnn ************* nnn nnnnnnnnnnn n
QSO:  3552 CW 2002-07-28 1601 OK1AIT        599 001        OK1NE         599 001         0 000000000111111111122222222223333333333444444444455555555556666666666777777777788888888889 123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

Údaj "t" na konci řádku je číslo vysílače, v MWC se ignoruje a nemusí se uvádět.

Položky ex1 a ex2  smějí obsahovat pouze číslice 0 až 9. Nuly zleva se ignorují, při vyhodnocení se porovnává číselná hodnota. To znamená, že zápisy 2, 02, 002 a 0002 jsou z hlediska vyhodnocení rovnocenné.

Zpět nahoru

Deníky EDI pro KV (v MWC) - platí pouze do 31/12/2016

Pro použití pro KV v MWC se v EDI ignorují údaje o WW lokátorech. Mohou být vynechány nebo mohou být použity smyšlené hodnoty. Záleží na tom, co umožňuje použitý deníkový program. Požadavky na kateorie hodnocení (CW/SSB/MIXED a 80m 40m ALL) se zadávají do formuláře při odesílání deníku. Odeslané deníky musí obsahovat všechna uskutečněná spojení, i ta, za která nechcete být hodnoceni, protože protistanice je může potřebovat.

Údaje v deníku EDI, které se vyhodnocují pro MWC

V MWC se z deníku EDI využívají jen tyto údaje: 

Položka Obsah Hodnoty
PCall vlastní značka
PSect   kategorie očekávané hodnoty SINGLE a CHECK.
Jakýkoli jiný údaj je automaticky vyhodnocen jako CHECK.
PBand pásmo [kHz] 3500 nebo 7000, jednotku (kHz) můžete nebo nemusíte uvádět
PWWLo vlastní WW lokátor -
pouze na VKV
Pro KV nemusí být položka vyplněna nebo může obsahovat libovolný řetězec o délce
6 alfanumerických znaků, nevyhodnocuje se.
SPowe výkon vysílače [W] Očekávané hodnoty 1 až 100. Podle tohoto údaje vyhodnocovací program určí výkonovou
kategorii: hodnoty 1 až 5 - kategorie QRP, hodnoty 6 až 100 - kategorie LOW.
Jakákoli jiná hodnota nebo chybějící údaj způsobí přeřazení deníku do kategorie CHECK.
Jednotku (W) můžete nebo nemusíte uvádět
TName Název závodu MWC
TDate Datum závodu Formát RRRRMMDD - např. 20130401

[QSORecords;Number of QSO records following] 
Date;Time;Call;Mode code;Sent-RST;Sent QSO number;Received-RST;Received QSO number;[Received exchange *];[Received-WWL **];;;;;; 

*  Údaj 'Received exchange' se v MWC nepoužívá, to znamená, že v řádku budou dva za sebou jdoucí středníky.
** Údaj 'Received-WWL' je v MWC-KV nepovinný a ignoruje se; některé deníkové programy ho automaticky zapisují, což v MWC nevadí.

Příklad zápisu spojení ve formátu EDI:

120215;1601;OK1XYZ;2;599;001;599;002;;;;;;;

Jednotlivé položky zápisu spojení:

120215 - datum spojení ve formátu RRMMDD
1601 - čas UTC ve formátu HHmm
OK1XYZ - značka protistanice
2 - druh provozu
599 - vyslaný report
001 - vyslané číslo spojení
599 - přijatý report
002 - přijaté číslo spojení

Všechny ostatní údaje dle standardu EDI mohou být vyplněny, ale současný vyhodnocovací program je ignoruje.

Zpět nahoru

Deníky ve zjednodušeném formátu CSV pro KV (platí pouze do 31/12/2016)

Vzorový soubor (šablonu) KV deníku ve formátu CSV lze stáhnout z http://www.memorial-ok1wc.cz/files/sample_hf.csv. U deníků ve zjednodušeném formátu CSV nastaly podstatné změny, formát (pole, oddělená středníky) zůstal, jejich obsah se přiblížil standardu Cabrillo.

Zjednodušený deník ve formátu CSV pro KV (single operator, 80m, CW, low power) vypadá takto:

START-OF-LOG:
CATEGORY-OPERATOR:;SINGLE-OP
CATEGORY-BAND:;80M
CATEGORY-MODE:;CW
CATEGORY-POWER:;LOW
QSO:;3500;CW;2013;04;01;1605;OK1XXX;599;001;OK1AAA;599;001
QSO:;3500;CW;2013;04;01;1608;OK1XXX;599;002;OK1BBB;599;005
QSO:;7000;PH;2013;04;01;1609;OK1XXX;599;003;OK1CCC;599;003
END-OF-LOG:

Nuly zleva u měsíců, dnů a čísel spojení vyhodnocovací program ignoruje, není nutno je uvádět.
Rovněž nevadí přebytečné středníky vpravo (za stanoveným obsahem řádků), řádek
START-OF-LOG:;;;;;;;;;;;;
je interpretován stejně, jako řádek
START-OF-LOG:
A stejně tak řádek
QSO:;3500;CW;2013;04;01;1608;OK1XXX;599;002;OK1BBB;599;005;;;;;;;;;;;;
je interpretován stejně, jako řádek
QSO:;3500;CW;2013;04;01;1608;OK1XXX;599;002;OK1BBB;599;005

Vzorový soubor KV deníku ve formátu CSV lze stáhnout z http://www.memorial-ok1wc.cz/files/sample_hf.csv.
Soubor lze použít jako šablonu při psaní deníku ve formátu CSV.

Takto vypadá vzorový soubor KV deníku formátu CSV, zobrazený pomocí programu MS Excel v textovém formátu buněk
(detaily vzhledu a zobrazení závisejí na verzi Excelu):

Tentýž soubor, zobrazený programem Notepad (Poznámkový blok):

K jednotlivým řádkům a položkám deníku CSV pro KV:

Na prvních pěti řádcích se uvedou následující údaje:

START-OF-LOG:
CATEGORY-OPERATOR:;<operator>
CATEGORY-BAND:;<band> 
CATEGORY-MODE:;<mode>
CATEGORY-POWER:;<power>

Povolené hodnoty:

<operator> SINGLE-OP nebo CHECKLOG 
<band> 80M
nebo 40M nebo ALL
<mode> CW
nebo SSB nebo ALL
<power> QRP
nebo LOW

Těmito hodnotami účastník specifikuje, v jaké kategorii si přeje být hodnocen. Uvedení jiných než povolených hodnot může způsobit, že deník bude použit pouze pro kontrolu nebo zcela vyřazen z vyhodnocování.

Na dalších řádcích se uvádějí údaje o všech uskutečněných spojeních, každý řádek začíná návěštím QSO: a pro každé spojení se uvede:

QSO: <freq>;<mode>;<year>;<month>;<day>;<time>;<my call>;<rst1>;<ex1>;<wkd call>;<rst2>;<ex2>

Údaje se oddělují středníky. Co spojení, to jeden řádek.
Za poslední spojení se napíše řádek:
END-OF-LOG:.

Formáty a význam jednotlivých údajů:

Položka Význam
<freq> Skutečný kmitočet v kHz nebo spodní kmitočet pásma v kHz
<mode> CW nebo PH
<year> Rok (čtyřmístné číslo), např.: 2013
<month> Měsíc (jedno- nebo dvoumístné číslo) - např.: 4 nebo 11
<day> Den (jedno- nebo dvoumístné číslo) - např.: 8 nebo 15
<time> Čas spojení UTC jako HHMM - např.: 1605
<my call> Vlastní značka, např.: OK1XXX
<rst1> 599 nebo 59 - odeslaný report
<ex1> 1 nebo 01 nebo 001 nebo 0001 - odeslané číslo spojení (bez ohledu na počet nul vlevo)
<wkd call>  OK1YYY
<rst2> 599 nebo 59 - přijatý report
<ex2> 1 nebo 01 nebo 001 nebo 0001 - přijaté číslo spojení (bez ohledu na počet nul vlevo)
Zpět nahoru

C. Jak napsat zjednodušený deník ve formátu CSV (platí pouze do 31/12/2016)

Zjednodušený deník lze napsat jakýmkoli textovým editorem (např. program 'Poznámkový blok' pod Windows čili 'Notepad' v anglické verzi). Po uložení souboru se změní jeho koncovka na CSV. Zjednodušený deník lze napsat i pomocí programu Word, pouze je nutno dbát na to, aby soubor byl uložen jako prostý text. To znamená, že při ukládání souboru se zvolí v menu položka 'Uložit jako' ('Save as') a v dialogovém okně pak položka 'Prostý text'. Soubor se automaticky uloží s koncovkou TXT, tu je po uložení souboru změnit na CSV. Soubor lze rovněž vytvořit pomocí programu Excel, jednotlivé položky (UTC, výkon QRP nebo QRO, vlastní značka, vyslaný soutěžní kód, značka protistanice a přijatý soutěžní kód se napíší do 6 (KV) nebo 8 (VKV) sloupců a soubor se uloží jako *.CSV. To znamená, že při ukládání souboru se zvolí v menu položka 'Uložit jako' ('Save as') a v dialogovém okně pak položka 'CSV (oddělené středníkem)(*.csv)'.

Oblíbené chyby v denících

Zpět nahoru

Načteno nebo obnoveno 19/11/2017 v 04:48 UTC tj. 19/11/2017 v 05:48 českého místního času.
Web darovala OK1DMX
Počet přístupů od 10/3/2017. Celkem: Dnes:
© 2013-2017 OK1DMX & OK1NE